Ansatte

Senior vannkraftingeniør

Lorenzo Lona

Sivilingeniør vannkraft 1997


20 års erfaring fra rådgiver, entreprenør og leverandør.

NVE og RIF godkjent. Allsidig erfaring fra vannkraft- og anleggsprosjektering fra inn- og utland.

13 års ledererfaring fra linje-, mellom- og toppledelse.

Senior geotekniker

Hans Jonny Kvalsvik

Sivilingeniør geoteknikk 1991


26 års erfaring fra rådgiver og byggherre.

Allsidig erfaring fra geoteknisk prosjektering, prosjekt- og prosjekteringsledelse samt byggeplassoppfølging.

7 års ledererfaring fra linjeledelse.

Senior geotekniker

Michael Laubo

MSc Frankrike i geofag 2002


15 års erfaring fra rådgiver og entreprenør.

Allsidig erfaring fra geoteknisk- og ingeniørgeologisk prosjektering og rådgivning fra inn- og utland. Spesialist i tolkning av grunnundersøkelser.

Geotekniker

Baltzar Linde

Sivilingeniør geoteknikk 2017


Baltzar Linde er utdannet sivilingeniør innen geoteknikk i 2017. Masteroppgaven skrev han i Skanska Teknik AB, hvor han brukte finite element method-programmet PLAXIS 2D for å modellere og gjenskape deformasjoner ved en spuntgrop med stegvis utgravning. Ved siden av studiet jobbet han det siste halvåret som feltgeotekniker i ÅF-Infrastructure AB. Etter studiet har han vært ansatt i COWI AS som geoteknisk rådgiver, hvor han har jobbet med planlegging og geoteknisk prosjektering på ulike plannivåer for bygge- og anleggsprosjekter, men også med oppgaver innenfor veg- og VA-prosjektering.

Geotekniker

Kunal Chadha

Sivilingeniør geoteknikk 2015


Kunal Chadha er utdannet sivilingeniør innen Bygg- og miljøteknikk med fordypning i geoteknikk fra NTNU i 2015. Han har de to og et halvt siste årene jobbet som geotekniker i COWI AS, Oslo. Fra sin tid i COWI AS har han jobbet med geoteknisk prosjektering av større samferdselsprosjekter, bygge- og anleggsprosjekter og hatt sentrale arbeidsoppgaver innen prosjektering av veg og VA-anlegg.

Geotekniker

Rezhin Rauf