Daglig leder/Senior vannkraftingeniør

Lasse Arnesen

Sivilingeniør vannkraftplanlegging 1997

90075176


26 års erfaring som rådgiver, leverandør og idrettsleder.

Allsidig kompetanse innen mulighetsstudier, vannkraftplanlegging, tilstandsvurdering, prosjektledelse og damsikkerhet. Undervisningslektor innen vannkraftteknikk ved OsloMet.

11 års ledererfaring fra linje og mellomleder og 4 års som toppleder.

Styreleder/Senior vannkraftingeniør

Lorenzo Lona

Sivilingeniør vannkraft 1997

90122015


26 års erfaring fra rådgiver/ingeniør, entreprenør og leverandør.

NVE Godkjent fagansvarlig betong-, fyllingsdammer og hydraulikk alle klasser. Allsidig erfaring fra dam-, vannkraft- og anleggsprosjektering fra inn- og utland.

18 års ledererfaring fra linje-, mellom- og toppledelse.

Bygg- og anleggsingeniør

Finn Egil Hammer

Sivilingeniør bygg- og anlegg 1982

97158175


40 års erfaring som rådgiver, entreprenør og byggherre.

NVE Godkjent fagansvarlig betongdammer alle klasser. Allsidig erfaring innen prosjektering, prosjekt- og prosjekteringsledelse samt byggeplassoppfølging.

15 års ledererfaring fra ulike ledelsesnivåer.

Senior damingeniør

Senka Blazevic

Sivilingeniør vannkraft 2011

46542049


12 års erfaring som rådgiver.

NVE Godkjent fagansvarlig betongdammer alle klasser. Allsidig erfaring fra vannkraftprosjekter med hovedvekt på slanke betongdammer i høy klasse, mur- og massivdammer samt vannveisfundamenter. Revurderinger, forprosjekter, detaljprosjektering og forespørselsdokumenter.

Senior maskiningeniør

Audun Kiil

Sivilingeniør vannkraft 2004

93801911


19 års erfaring som rådgiver.

NVE godkjent fagansvarlig tappe-, stengeorganer og rør alle klasser. Revurdering, forespørsler, tekniske planer og prosjektering av store og små kraftanlegg.
Erfaring fra inn- og utland med alt fra konsesjonssøknader, prosjekteringsledelse og due diligence.

Senior vassdragsingeniør

Trond Åmås

Sivilingeniør konstruksjon 2015

95707889


8 års erfaring som rådgiver.

Prosjektering av dammer og kraftverk. Dimensjonering og analyse av bygg og maskinkonstruksjoner. Erfaring med Finite Element analyser og hydrauliske beregninger.