Geoteknikk

Rådgivning

Uavhengig kontroll
Løsningsvalg
Kostnadsoverslag
Grunnundersøkelser
Skredfarevurderinger

Prosjektering

Byggegroper
Stabilitetsberegninger
Fundamentering (direkte/peler)
Grunnforsterkning