Daglig leder/Senior vannkraftingeniør

Lasse Arnesen

Sivilingeniør vannkraftplanlegging 1997

90075176


26 års erfaring som rådgiver, leverandør og idrettsleder.

Allsidig kompetanse innen mulighetsstudier, vannkraftplanlegging, tilstandsvurdering, prosjektledelse og damsikkerhet. Undervisningslektor innen vannkraftteknikk ved OsloMet.

11 års ledererfaring fra linje og mellomleder og 4 års som toppleder.

Styreleder/Senior vannkraftingeniør

Lorenzo Lona

Sivilingeniør vannkraft 1997

90122015


26 års erfaring fra rådgiver/ingeniør, entreprenør og leverandør.

NVE Godkjent fagansvarlig betong-, fyllingsdammer og hydraulikk alle klasser. Allsidig erfaring fra dam-, vannkraft- og anleggsprosjektering fra inn- og utland.

18 års ledererfaring fra linje-, mellom- og toppledelse.

Bygg- og anleggsingeniør

Finn Egil Hammer

Sivilingeniør bygg- og anlegg 1982

97158175


40 års erfaring som rådgiver, entreprenør og byggherre.

NVE Godkjent fagansvarlig betongdammer alle klasser. Allsidig erfaring innen prosjektering, prosjekt- og prosjekteringsledelse samt byggeplassoppfølging.

15 års ledererfaring fra ulike ledelsesnivåer.

Senior vassdragsingeniør

Trond Åmås

Sivilingeniør konstruksjon 2015

95707889


8 års erfaring som rådgiver.

Prosjektering av dammer og kraftverk. Dimensjonering og analyse av bygg og maskinkonstruksjoner. Erfaring med Finite Element analyser og hydrauliske beregninger.

Bygg- og anleggsingeniør

Anna Sofie Langgård Jemterud

Høyskoleingeniør bygg/konstruksjon- og ombyggingsteknikk 2016

97809852


6 års erfaring som rådgiver.

Erfaring innen byggeteknisk prosjektering, statiske beregninger, FEMDesign
analyser, lastberegninger, samt BIM-modellering og utarbeidelse av byggetegninger i Revit
Structure og AutoCad. Har også erfaring fra etablering av entreprisebeskrivelser, og uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.