Civil Consulting AS

november 12, 2017

Bergen kommune

Civil Consulting har i samarbeid med LONA Consulting AS vunnet kontrakt for utarbeidelse av flomberegninger, hovedtilsyn og revurdering av 8 damanlegg for Bergen Kommune VA etaten. […]
november 6, 2017

The Lodge Trysil

Civil Consulting er engasjert som geoteknisk prosjekterende av Peab for første byggetrinn av The Lodge Trysil. The Lodge Trysil har totalt 110 leiligheter fordelt over 3 og 4 […]
november 6, 2017

Stadion K5

Civil Consulting er engasjert av Backe Østfold som geoteknisk prosjekterende på felt K5 på Gamle Stadion i Fredrikstad. Fordelt på to boligenheter og tre plan, vil det […]
november 6, 2017

Lysbotn kraftverk

Civil Consulting er engasjert av Troms Kraft Produksjon for å utføre flomberegninger, revurderinger og bruddkonsekvensvurderinger for vassdragsanleggene ved Lysebotn i Senja. Anleggene består av mur-, betong-, […]