B8 Alta Sentrum

Civil Consulting er engasjert av T Johansen Drift som geoteknisk prosjekterende for utbyggingen av B8 Alta sentrum.  Tomta ligger mellom Aronnesveien og Løkkeveien like sør for Nordlyskatedralen. Utbyggingen innebærer bygging av en blokk i 5 etasjer over en parkeringskjeller under terreng. Prosjektet inneholder butikkarealer i 1. etasje samt kontorarealer og leiligheter i 2. – 5. etasje.