Nyheter

november 6, 2017

Lysbotn kraftverk

Civil Consulting er engasjert av Troms Kraft Produksjon for å utføre flomberegninger, revurderinger og bruddkonsekvensvurderinger for vassdragsanleggene ved Lysebotn i Senja. Anleggene består av mur-, betong-, […]
november 6, 2017

The Lodge Trysil

Civil Consulting er engasjert som geoteknisk prosjekterende av Peab for første byggetrinn av The Lodge Trysil. The Lodge Trysil har totalt 110 leiligheter fordelt over 3 og 4 […]
november 12, 2017

Bergen kommune

Civil Consulting har i samarbeid med LONA Consulting AS vunnet kontrakt for utarbeidelse av flomberegninger, hovedtilsyn og revurdering av 8 damanlegg for Bergen Kommune VA etaten. […]
februar 7, 2018

B8 Alta Sentrum

Civil Consulting er engasjert av T Johansen Drift som geoteknisk prosjekterende for utbyggingen av B8 Alta sentrum.  Tomta ligger mellom Aronnesveien og Løkkeveien like sør for Nordlyskatedralen. […]