Bergen kommune

Civil Consulting har i samarbeid med LONA Consulting AS vunnet kontrakt for utarbeidelse av flomberegninger, hovedtilsyn og revurdering av 8 damanlegg for Bergen Kommune VA etaten. Anleggene består av mur-, betong- og fyllingsdammer med bruddkonsekvens opp til klasse 3.