Lysbotn kraftverk

Civil Consulting er engasjert av Troms Kraft Produksjon for å utføre flomberegninger, revurderinger og bruddkonsekvensvurderinger for vassdragsanleggene ved Lysebotn i Senja. Anleggene består av mur-, betong-, og fyllingsdammer med ulike bruddkonsekvensklasser.