The Lodge Trysil

The Lodge Trysil

Civil Consulting er engasjert som geoteknisk prosjekterende av Peab for første byggetrinn av The Lodge Trysil. The Lodge Trysil har totalt 110 leiligheter fordelt over 3 og 4 etasjer. Totalprosjektet er planlagt gjennomført over flere byggetrinn. Begge hovedbyggene vil få delvis underliggende kjellerplan/sokkelplan som inneholder tekniske rom, sportsboder og parkering. I tillegg til parkering i kjeller blir det parkering på terreng med noen plasser under tak.

Byggetrinn 1:
Leiligheter: 57
BRAS: ca 3851 m2
BTA: ca 8144 m2