Dammer

Klassifisering
Revurderinger* og tilsyn
Tekniske planer*
Internkontroll
Forprosjekter
Uavhengig vurderinger
Flomavledning

* NVE godkjent i alle damtyper og hydraulikk for alle klasser

Kraftverk

Tilstandsvurdering DD
Lønnsomhetsvurderinger
Produksjonsberegninger
Hydrologi
Alternativ vurderinger